.

Ochrana životného prostredia

Preverené štátom

Ako jedna z prvých rakúskych spoločností bola Teak-It už v roku 2015 úspešne preverená štátom podľa vyhlášky EU 995/2010 a rakúskeho zákona o dozore nad obchodom s drevom.

Náš príspevok k ochrane dažďového pralesa

Teak patrí k najcennejším a najvyhľadávanejším tropickým drevám a výborne sa hodí na výsadbu na plantážach. Keďže teakové drevo je mimoriadne odolné, pevné a odolné proti škodcom, teak „Tectona grandis“ v správnych klimatických podmienkach rastie bez toho, aby bola potrebná špeciálna starostlivosť. Na plantážach sa musia iba pravidelne vykonávať priebežné ťažby, aby mali zostávajúce stromy dostatok svetla, priestoru a pôdnych živín. Naše teakové drevo pochádza výlučne zo štátom kontrolovanej teakovej plantáže PT. Perum Perhutani na indonézskom ostrove Jáva. Všetky tu vyťažené stromy majú certifikát štátnej plantáže. Na výrobu záhradného nábytku vysokej kvality používajú naši stolári v Jepare len takéto stromy.

Teakové drevo sa vysadzuje a ťaží v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti, to znamená, že ide o snahu postarať sa o neustále a optimálne plnenie úžitkovej, ochrannej a regeneračnej funkcie lesov.

V súvislosti s ťažbou dreva princíp trvalej udržateľnosti znamená, že sa nikdy nevyrúbe viac dreva, ako v dlhodobom meradle dokáže dorásť, a že les spĺňa aj svoje ostatné funkcie v príslušnom regióne (ochrana pred eróziou, zachovanie životného prostredia, zachovanie rozmanitosti druhov, atď.). Tým je zabezpečené zásobovanie budúcich generácií a hospodárska základňa celého regiónu.